Utleieskjema Nord-Troms videregående skole

Leietaker:*
Ansvarlig*
Epost:*
Telefonnr*
Person.nr/organisasjons.nr:*
Fra dato:*
 / 
 / 
Til dato:*
 / 
 / 
Fra kl:*
 : 
Til kl:*
 : 
Hva ønsker dere å leie?
Skal skolen brukes til overnatting?
Ansvarlig nattevakt*
Døra er normalt lukket hvor man må bruke kodebrikke for å åpne døra. Ønsker du at døra er åpen under arrangementet?
Antall deltakere:
Fakturaadresse*
Formål?
Annet?
Alarm på skolen aktiveres klokken 22.45. Alle må være ute før tiden. Det påløper gebyrer ved utrykning. Venligst bekreft. *
Jeg har bekreftet at opplysningene er korekte og lest gjennom retningslinjene*